Perşembe, 02 Temmuz 2020

M Mahalleler

Akalan Mahellesi
Akalan MahallesiMuhtar :
Halil AKGEYİK
Muhtarlık Tel : (0212) 786 22 11
1103 nüfusa sahip olan köy, 1924 yılında mübadele ile Selanik’ten gelen muhacırlar tarafından oluşturulmuştur. Daha önceleri Rumların yaşadığı köyün o zamanki adı Hakalan olup zamanla bu isim Akalan olarak değişmiştir. Çatalcaya uzaklığı 14 km olan köyün, doğusunda Subaşı güney doğusunda Gökçeali, güneyinde İnceğiz, güney batısında Kabakça, batısında İhsaniye köyleri ile kuzeyinde Kalfaköy bulunmaktadır. Bir orman köyü olan Akalan’ın tarım arazisi az olduğu için tarım ve hayvancılık yok denecek kadar azdır. İşçi ve küçük esnaf ile sanayide çalışan çoktur. Ayazma adındaki çeşmenin suyu meşhur olan köyde orman kenarları piknik alanı olarak kullanılmaktadır.
Aydınlar Mahallesi
Aydınlar Mahallesi
Muhtar : Celal YILDIRIM
Muhtarlık Tel : (0212) 772 0074
1114 nüfusa sahip olan Aydınlar mahallesi, 1877 yılında 15 hane olarak kurulmuştur. Köyün ilk sakinleri olan Türkler, Bulgaristan’ın Tırnava kazasından gelerek önce Silivri’nin Çeltik Köyü’ne yerleşmişler, daha sonra hayvancılıkla uğraştıklarından orasını beğenmeyerek Aydınlar’ın şimdi bulunduğu alana gelerek ormanlık olduğundan buraya yerleşmişlerdir. Aydınlar Mahallesinin ilk adı Taşocağı anlamına gelen Alaton’dur. Şimdiki adını 1960 yılında köy isimleri değiştirilirken almıştır.Etrafı ormanlarla kaplı olan Aydınlar mahallesi, Istranca Dağları’nın eteklerinde kurulmuş olup doğusunda Karamandere, batısında Binkılıç, güneyinde Danamandıra ve Yaylacık mahalleleri, kuzeyinde Istıranca Ormanları yer almaktadır. İlçe merkezine uzaklığı 42 km’dir. Mahalle halkı ormancılık, odun kömürü ile geçimlerini sağlamaktadır.
Bahşayiş Mahallesi
Bahşayiş Mahallesi

MUHTAR ÖZCAN ÖKTEM

Tel: 0532 476 16 33

Bahşayış 1893 tarihinde kurulmuştur. Kırım’dan gelen muhacirlerin yerleştirildiği Bahşayış Mahallesi Çatalca’ya bağlanmış: daha sonra da olarak Hadımköy belde Belediyesi’ne ve sonrasında Arnavutköy Belediyesi’ne bağlanmıştır. Mahalle, 2014 yılında tekrardan Çatalca’ya bağlanmıştır.

Başakköy Mahallesi
Başakköy Mahallesi

Muhtar : İzzet DÖVİ
Muhtarlık Tel : (0212) 784 21 36
Başak Köyü’nün nüfusu 430 olup eski adı Sivasköy’dür. 1960’tan sonra adı Başak Köyü olarak değiştirilmiştir. Anlatılanlara göre köy, 1600’lü yıllarda Sivas ilinin Benderli veya Bedirli yöresinden gelenler tarafından kurulmuştur. Başak Köyü’nde yöreye uygun olarak ormancılık işleri yapılır. Köy sınırlarının tamamı ormanla kaplıdır. Ormanlara hakim bitki meşedir. Bundan başka gürgen, çınar, çalı ve diğer bitki türleri vardır. Köy halkı planlı orman kesimlerinin işçiliğini yapmaktadır. Amatör avcılık yapılmaktadır. Başak Köyü’nün doğusunda Örencik, batısında Çiftlikköy,kuzeyinde Hisarbeyli ve Ormanlı, güneyinde Kalfaköy bulunmaktadır. Çiftlikköy-Çatalca yolu üzerinde bulunan köy, ilçe merkezine 28 km uzaklıktadır. Köy halkı bahçe tarımı,hayvancılık ve orman işçiliği ile geçimini sürdürmektedir. Son yıllarda fabrikada çalışanların sayısında da önemli artış gözlenmektedir.
Belgrat Mahallesi
Belgrat Mahallesi

Muhtar :
Salih METİN
Muhtarlık Tel : (0212) 763 4534
Belgrat Köyünün yapılan son sayıma göre nüfusu 395’tir. Köyün tarihi 1910 yıllarına dayanmaktadır. Çatalca’nın kuzey batısında kalan köyün arazisinin 4/3’ü ormandır. Bu orman genellikle meşe ve baltalıktan oluşmaktadır.Köyün kuzeybatısında Karamandere, doğusunda Çiftlikköy, kuzeyinde ise Karacaköy bulunmaktadır. Çatalca’ya 35 km mesafededir. Trakya yöresinin yerleşmiş bütün gelenek ve göreneklerini yansıtır. Geçim kaynakları olarak; ormancılık, tarım ve hayvancılığı sayabiliriz.
Binkılıç Atatürk Mahallesi
Binkılıç Atatürk Mahallesi
Muhtar :Hayrettin ELMA
Muhtarlık Tel : (0212)779 3238
Binkılıç’ın eski adı Istranca’dır. 1960 yılında çıkan bir kanunla ismi Binkılıç olarak değiştirilmiştir. Çanakkale savaşlarına katılan yaşlıların anlattıklarına göre o tarihlerde Istranca ‘da bu bölgeyi koruyan bin kişilik silahlı bir grup yaşarmış. Binkılıç Balkan Harbi sırasında düşman askerlerinin giremediği nadir yörelerden biridir. Binkılıç ‘a 7 km uzaklıkta ki Sefa alan (Saray- Tekirdağ) düştüğü halde, Binkılıç da ki efelerin karşı koymasıyla Binkılıç ‘a düşman girememiştir. Dolayısıyla Binkılıç düşmana verilmediği için, bir kurtuluş günüde yoktur. 1893 Rus Harbi ve Balkan Harbinden sonra Binkılıç’ta yaşayan Rumlar Yunanistan ‘a göç etmişler, onların yerine bölgeye Rumeli ‘den Türkler gelmiştir. Binkılıç ‘ın doğusunda Karaman dere, Karaca köy, batısında Sefa alan – Saray kuzeyinde ise Bey tepe, Karatepe, Maria kaya Tepeleri ve Çilingoz mevkii vardır. Bir doğa harikası olan Çilingoz ‘da çok eski tarihlerde bir sahil köyü olduğu sanılmaktadır. Binkılıç ‘ın yaklaşık 1 km kuzeyinde Kale Bayrı olarak isimlendirilen bir tepecik vardır. Burada son yıllarda yapılan araştırmalarda çok eski bir kale kalıntısı ortaya çıkmıştır. Kale kalıntılarının Roma ve Bizans dönmelerine ait olduğu sanılmaktadır. Ancak kalenin tarihi ve yasayanları hakkında resmi bir bilgi ve kaynak mevcut değildir. Ormanlarında yaban domuzu tavşan sansar sincap gibi hayvanlar yaşamaktadır.
Binkılıç Fatih Mahallesi
Binkılıç Fatih Mahallesi

Muhtar : Abdullah ERGİN
Muhtarlık Tel :(0212) 779 3238

Binkılıç’ın eski adı Istranca’dır. 1960 yılında çıkan bir kanunla ismi Binkılıç olarak değiştirilmiştir. Çanakkale savaşlarına katılan yaşlıların anlattıklarına göre o tarihlerde Istranca ‘da bu bölgeyi koruyan bin kişilik silahlı bir grup yaşarmış. Binkılıç Balkan Harbi sırasında düşman askerlerinin giremediği nadir yörelerden biridir. Binkılıç ‘a 7 km uzaklıkta ki Sefa alan (Saray- Tekirdağ) düştüğü halde, Binkılıç da ki efelerin karşı koymasıyla Binkılıç ‘a düşman girememiştir. Dolayısıyla Binkılıç düşmana verilmediği için, bir kurtuluş günüde yoktur. 1893 Rus Harbi ve Balkan Harbinden sonra Binkılıç’ta yaşayan Rumlar Yunanistan ‘a göç etmişler, onların yerine bölgeye Rumeli ‘den Türkler gelmiştir. Binkılıç ‘ın doğusunda Karaman dere, Karaca köy, batısında Sefa alan – Saray kuzeyinde ise Bey tepe, Karatepe, Maria kaya Tepeleri ve Çilingoz mevkii vardır. Bir doğa harikası olan Çilingoz ‘da çok eski tarihlerde bir sahil köyü olduğu sanılmaktadır. Binkılıç ‘ın yaklaşık 1 km kuzeyinde Kale Bayrı olarak isimlendirilen bir tepecik vardır. Burada son yıllarda yapılan araştırmalarda çok eski bir kale kalıntısı ortaya çıkmıştır. Kale kalıntılarının Roma ve Bizans dönmelerine ait olduğu sanılmaktadır. Ancak kalenin tarihi ve yasayanları hakkında resmi bir bilgi ve kaynak mevcut değildir. Ormanlarında yaban domuzu tavşan sansar sincap gibi hayvanlar yaşamaktadır.
Çakıl Mahallesi
Çakıl Mahallesi


Muhtar : Saffet ESEN
Muhtarlık Tel : (0212) 776 4044
Çakıl köyü 2650 nüfusa sahiptir.Köyün çeşitli yerlerinde kalıntılardan anlaşıldığına göre tarihi çok eskiye dayanmaktadır.Bu günkü halk ise 1924 yılında Yunanistanla yapılan nüfus mübadelesi sonucunda Selanik, Drama, Nasliç bölgesinden gelen Türklerden oluşmaktadır.Ayrıca köy, Sinop’un Durağan ilçesinde yapılan Altınkaya Barajı’ndan dolayı bu çevre göç almıştır.
İlçe merkezine 3 km uzaklıkta olan köy Çatalca’nın en yakın köyüdür.Ulaşım problemi yoktur.Muratbey Beldesi, Kamiloba, Celaliye Beldeleri, Ovayenice ve Elbasan köyleriyle komşudur.Köy Orman İşletme Müdürlüğü tarafından ağaçlandırıldığından koruma alanı içinde bulunan 50 dönümlük çam ormanına sahiptir.Köy çevresinde yabani hayvan hayatı gelişmiştir.
Köyün arazisi verimli ve ova olup tarıma elverişlidir.Arazinin modern tarım aletleriyle işlenmesi hububat verimini artırmıştır.Sebze ve meyve yetiştiriciliği gelişmiştir.Köy hizmetleri tarafından yapılan gölet, sulama amaçlı ve içme suyu kaynağı olarak kullanılmıştır. 17.09.2004 tarihinden itibaren Çatalca’nın mahallesi olmuştur.

Çanakca Mahellesi
Çanakça Mahallesi


Muhtar : Kasım KOCATÜRK
Muhtarlık Tel : (0212) 794 71 00
İlköğretim Okulu Tel : (0212) 794 74 54
2310 nüfuslu olup Mahalle halkı 1927-1928 yıllarında Bulgaristan’dan 60 hane olarak gelip buradaki Salim Bey çiftliğini satın almışlar ve buraya yerleşmişlerdir. Mahalle, adını Çanakçı Dede Türbesin’den almıştır. Arazinin tarıma uygun olması ve ulaşım sorununun bulunmamasından dolayı devamlı olarak göç almakta ve büyümektedir. Son tespite göre 600 haneye kadar ulaşmıştır. Mahalle halkının % 5 i ticaret %25 i tarım ile geçinmekte, geri kalan % 70 lik bölümü de fabrikalarda çalışmaktadır. Orman ile ova arasında geçiş bölgesi olduğundan az miktarda ormana sahiptir. Geri kalan kısmı tarım arazisidir. Kırsal kesimde az da olsa avcılık yapılmaktadır. Kamuru deresi mevkii mesire yeri olarak kullanılmaktadır. İlçeye uzaklığı 14 km olan köyün doğusunda Örcünlü ve Kızılcaali Mahallesi, batısında Karatepe Ormanı, Kuzeyinde Dağyenice , Güneyinde de Kestanelik Mahallesi bulunmaktadır.

Celepköy Mahallesi
Celepköy Mahallesi

Muhtar : Reşat ONAY

Muhtarlık Tel : (0212) 769 71 90
65 hane ve 280 nüfusa sahip olan Celepköy, Osmanlılar devrinde Rum Köyü olarak yerleşime açılmıştır. Kurtuluş Savaşından sonra Yunanlılarla yapılan mübadele sonucunda 1924 yılında buradaki Rumların yerine Yunanistan ve Bulgaristan’dan gelen Türk göçmenler yerleştirilmiştir. Bir orman köyü olan Celepköy tepe bir alana kurulmuştur. 2000 dönüm tarım alanı bulunmaktadır. Çatalca’nın kuzeybatısında, Terkos Gölü’nün güney yamaçlarında yer alır. Güneyinde Örencik, kuzeyinde Kara-deniz, batısında Hisarbeyli Mahalleleri ile komşudur. Çatalca-Yalıköy yolu üzerinde yer alan Mahalle, ilçe merkezine 30 km, İstanbul’a 80 km uzaklıktadır. Mahallenin geçimi orman ürünleri, mangal kömürü ile az miktarda tarımdan sağlanmaktadır.
Çiftlikköy Mahallesi
Çiftlikköy Mahallesi

Muhtar :Abdullah AKÇA
Muhtarlık Tel : 0212 784 50 19
Çiftlikköy’ün ilk kuruluşu bir çiftliktir. İsmini de bu çiftlikten alır. Çiftlikköy yaklaşık 300 sene önce Hacı oğlu, Kör hasan, Kürt dere çiftlikleri ile beraber Osmanlı Türkleri tarafından kurulmuştur. Çiftlikköy çevresinde ki diğer çiftliklere nazaran daha fazla gelişip köy statüsüne geçince çevresinde ki Rumların yerleşim merkezi olur ve zamanla bir Rum Köyü haline alır. Çevre çiftliklerde yaşayan Türklerle iyi anlaşamayan Rumlar halktan sarı lira toplayıp Hacı oğlu, Kör hasan, Kürt dere gibi Türk çiftliklerini satın alırlar, Çitlik köye katarlar. Çitlik köy daha büyük bir yerleşim merkezi olur.
Çiftlikköy ilk kurulduğu zaman hayvanların su içtiği yere bir çınar ağacı dikilmiştir, bu çınar tam 300 yaşında dır ve halen ayaktadır. 1924 yılında Selanik, Langaza Kazası, Ihlamur Köyünden ilk Muhacirler göçüp, Çiftlik köy’e yerleşmişlerdir. Bu Muhacirler şimdiki Çiftlikköy sakinlerinin dedeleri, babalarıdır. Balkan Harbi sırasın da Bulgar askerleri Çiftlikköy’ün hemen 1 km batısında ki tepeye kadar gelir ve “Gavur Tarla” denilen mevkide büyük bir savaş olur. Günümüzde, eğer aranırsa bu bölgede sandıkla, kolanla fişekler ve askeri malzemeler bulunmaktadır. Bulgar askeri ile en büyük savaşlar Kestanelik Köyü ile Çanakça Köyü arasında ki bölgede olmuştur. “Kahveyi İstanbul da içelim” diyen Bulgarlar, Çatalca da karargah kurmuşlar, ancak bir gece içinde sivil Türklerin Anadolu’ya, Türk askerlerin de Trakya’ya geçirilmesi sonucu Çatalca ovasın da çembere alınarak büyük bir hezimete uğramışlardır. Çiftlikköy’ün batısına kadar inen Bulgar askeri de geri çekilmek zorunda kalmışlardır.
Çiftlikköy ormanlık arazi içinde kurulmuştur. Karatepe, Kayalı burun tepelerinin yanı sıra Terkos Gölünü besleyen Kara dere, Sıcak su Deresi, Kayalı burun Deresi, Kürt dere gibi kaynaklar Çiftlikköy ormanlarından doğarlar. Bu derelerin suları içilebilir durumdadır. Çiftlikköylüler Selanik Muhaciri olduklarından Yunanistan’da ki Olimpiyatlar benzeri bir takım müsabakalarını da burada yapmaya devam etmişlerdir. 3 ayak (3 adım atma) gülle atma, cirit atma, güreş, at koşusu, insan koşuları bu müsabakaların Başlıcaları dır.
Dağyenice Mahallesi
Dağyenice Mahallesi


Muhtar : Ruhi ALDIRMAZ
Muhtarlık Tel : (0212) 794 7673
İlköğretim Okulu Tel : (0212) 794 7571
Dağyenice Köyü 776 nüfusludur. Köyün kuruluşu 2. Beyazıt zamanındaki Fatma Hanım Çiftliği’ne dayanmaktadır. Buraya Sivas’ın Bedirli Nahiyesi’nden gelen 17 hane yerleşmiştir. Daha sonra 93 harbinin (1877) ardından Bulgaristan’dan gelen göçmenler yerleşmişlerdir. Dağyenice Köyü genelde meşe ağaçlarının hakim olduğu ormanlarla kaplıdır. Zamanla bu ormanlar azalmış, yerine tarlalar açılmıştır. Köy, doğuda Çanakça ve Yazlık Köyü, batıda Akalan Köyü güneyde Subaşı Köyü, kuzeyde Örencik Köyleri ile çevrilidir. İlçeye 17 km uzaklıkta olup Çatalca- Yalıköy yolu üzerindedir. Günün her saatinde minibüs ve otobüs ile ulaşım mümkündür. Köylüler tarım ve ormancılıkla geçinmektedirler. Ayrıca fabrikada çalışanların sayıları da fazladır.
Elbasan Mahallesi
Elbasan Mahallesi


Muhtar : Eyüp ÖZEN
Muhtarlık Tel : (0212) 778 8045
İlköğretim Okulu Tel : (0212) 778 8032
PTT :
(0212) 778 8198
Elbasan, 758 nüfusludur. 1924 Lozan Antlaşmasının mübadele gereği Yunanistan’dan gelen Türklerin iskanıyla köy yerleşime açılmıştır. ‘ Patriyot’ olarak nitelendirilen bu muhacirler arasında halen Rumca konuşanlar var. Köyün adı hakkında iki rivayet vardır. Birincisi, köyün 3 km uzağındaki mağaralarda bulunan el figürlerinden geldiği, ikincisi ise, iki deniz arasındaki boğazda kaldığı için rüzgarın çok olmasından bu ismi aldığı söylenmektedir. Elbasan tarımsal karakterli ova köyü olup 1978 yılında köyün kuzey kesiminde bulunan bozuk baltalık ormana devlet ve köylü işbirliği ile çam fidanları dikilmiştir. Köyde tarım ve hayvancılık yapılmaktadır. Ayrıca çevre fabrikalarda çalışanlar da vardır. Deniz seviyesinden yüksekliği 324 m olan köy, Çatalca İlçe Merkezi, Çakıl Köyü,Ovayenice Köyü, Kadıköy ve İnceğiz Köyü ile çevrilidir. İlçeye uzaklığı 9 km’dir.
Ferhatpaşa Mahallesi
Ferhatpaşa Mahallesi


Muhtar : Sabri ÇALIŞKAN
Muhtarlık Tel : (0212)789 1304
Gökçeali Mahallesi
Gökçeali MahallesiMuhtar :
Ahmet ÇİFTÇİ
Muhtarlık Tel : (0212) 783 60 08
İlköğretim Okulu Tel : (0212) 783 60 25
İlköğretim Okulu Web : http://gokcealisevgialtansandaio.k12.tr/
Gökçeali köyü Web: http://gokceali.net
Yunan Ordusunun İzmir’de denize dökülmesinden sonra, işgal sırasında Yunanlılarla işbirliği yapan Rumlar, yaptıkları kötülüklerden hesap sorulur diye Yunanistan’a kaçmaya başlarlar. Anadolu’dan bu yolla 850.000 sivil Rum, Yunanistan’a sığınır. Bu Rumlar Yunanistan’da yaşayan Türkler’e rahatsızlık vermeye başlayınca Lozan Antlaşması için toplanan konferans esnasında 30 Ocak 1923 tarihinde Türkiye ile Yunanistan arasında nüfus mübadelesi (değiş – tokuş) imzalanır.
Drama’nın Istarça ve Lise köylerine önce Türkiye’den getirilen Rumlar yerleştirilir ve bir müddet birlikte yaşarlar. Türkiye hazırlıklarını tamamladıktan sonra, Yunanistan’da yaşayan Türkler’in nakline başlanır. Bu nakiller deniz ve demir yoluyla yapılmıştır.
Dedelerimiz, Istarça ve Lise köylerinden kendi arabalara (at ve öküz arabaları) yüklerini yükleyerek taşınır malları ile önce Drama iline gelirler. Buradan devam ederek Kavala şehrine ulaşırlar. O zaman 15 yaşında olan, köyümüz halkından rahmetlik Mustafa Kaplan’ın anlattığına göre, orada diğer köylerden gelenleride bekleyerek 15 gün geçirirler. Daha sonra Türkiye’den gelen gemilere, büyük ve küçükbaş hayvanları ile beraber binerek deniz yolu ile muhtemelen Mayıs 1924’te anavatana doğru hareket ederler.
Gemiler Türk karasularına girdikten sonra, koyun ve keçi sürüsü olanlar karaya çıkarak, sürülerini otlata otlata yoluna devam ederler. Ailelerin gemilerde kalan diğer fertleri ise vapur ile Marmara denizini geçerek bugünkü Sinop iline bağlı; Erfelek, Ayancık, Gerze ilçelerine Samsun ve Ordu illerinin ilçelerine, Rumlar’ın boşalttıkları evlere yerleştirilirler. Koyun ve keçi sürüleri ile gelenler ise sürülerini otlata otlata İstanbul’a kadar gelirler.
Gümüşpınar Mahallesi
Gümüşpınar Mahallesi
Muhtar : Rahmi ERGÜL
Muhtarlık Tel : (0212) 785 4120
951 nüfusa sahip olan Gümüşpınar Köyü, 1886 Osmanlı-Rus Savaşı sonrası Bulgaristan’ın Razgat,Şumnu, Eski Cuma, Opaka gibi yerlerinden gelerek buralara yerleşenlerce kurulmuştur. Şu an köyde 220 hane bulunmaktadır. Köy adını, köy çeşmesinin yanında bulunan “Gümüş” adındaki bir Arnavut’un mekanından almaktadır. Ona atfen buraya ‘Gümüşpınar’ denilmektedir. Geçim kaynakları, hayvancılık ve ormancılığa dayanmaktadır. Az da olsa tarım yapılmaktadır. Çevresi ormanla kaplı olduğundan avcılık faaliyetleri yaygındır. İlçeye uzaklığı 29 km olan köyün, doğusunda Çiftlikköy, İhsaniye Köyü, batısında Danamandıra Köyü, güneyinde Kurfallı, kuzeyinde ise Karamandere Köyleri bulunmaktadır. İstanbul’da satılan meşhur Altınpınar, Akçapınar ve Gümüşpınar damacana içme sularının kaynakları ve dolum tesisleri burada bulunmaktadır.
Halaçlı Mahallesi
Halaçlı Mahallesi


Muhtar : Rıza METİN
Muhtarlık Tel : (0212) 764 0002
İlköğretim Okulu Tel : (0212) 764 0100
140 Yıl önce Bulgaristan’dan (93 göçmenleri ) Deliorman mevkii Hallaçlı bölgesinden Hacı Nasuh önderliğinde Edirne – Varna üzerinden gelen 7 hane tarafından kurulmuştur. Ormanlık bir alanda kurulan yerleşim alanı günümüzde 450 hane ve 2007 nüfus sayımına göre 1030 nüfusa ulaşmıştır. Hayvancılık yapılan köyün süt ürünleri ve ayrıca odun kömürü meşhur olup genelde köy halkı bu iki işle uğraşmaktadır. Kısmen çiftçilik de yapılan Mahallede Çerkezköy sanayide de çalışan önemli bir kesim mevcuttur. İlköğretim okulu 8 yıllık eğitim vermektedir ve ayrıca anasınıfı bulunmaktadır.Mahallede okur yazar oranı yüksektir.
Hisarbeyli Mahallesi
Hisarbeyli MahallesiMuhtar : Şenol ALVER
Muhtarlık Tel : (0212) 765 5196

Hisarbeyli Mahallesi 475 nüfusa sahiptir. Köy, Orta Asya’dan gelen Asarbey adındaki kişiyle birlikte gelen 9 hanenin yerleşimiyle oluşmuştur. Adını bu kişiden alan Mahallenin ismi zamanla değişerek Hisarbeyli olmuştur. Osmanlı dönemi Fatih Sultan Vakfıyelerindendir. Bir orman köyü olan Hisarbeyli tepelik bir alanda kuruludur. Pek tarım arazisine sahip olmayan köyde orman ve mangal kömürü üretimi; az da olsa çiftçilik ve hayvancılık yapılmaktadır. Ayrıca Terkos Gölü’nde balıkçılık yapılmaktadır. Çatalca’nın kuzeybatısında, Kestanelik-Yalıköy yolu güzergahında bulunan Mahalle, ilçeye 32 km, Karadeniz’e 3 km, İstanbul’a 90 km mesafededir. Terkos Gölü’nün güneybatısında bulunan Mahallenin, doğusunda Celepköy, güneyinde Başakköy, güney doğusunda Örencik ve Batısında da Ormanlı Mahalleleri bulunmaktadır. Mahallenin 1 km uzağında dere kenarındaki balık satış yerleri önemli bir piknik alanıdır.

İhsaniye Mahallesi
İhsaniye Mahallesi


Muhtar : Emin ÇELİK
Muhtarlık Tel : (0212) 782 1610
Sağlık Ocağı : (0212) 782 1074
İlköğretim Okulu Tel : (0212) 782 1146
İhsaniye 1700 nüfusa sahip olup Çatalca’nın önemli köylerinden biridir. Köyün ne zaman kurulduğu kesin olarak bilinmemektedir. Bu günkü yerleşim, 1924 yılındaki nüfus mübadelesi sonucu Yunanistan’ın Selanik vilayetinin Langaza İlçesinin Ihlamur köyünde yaşayan Türklerin gelmeleriyle oluşmuştur. Eski adı ‘Ermeni Köy’ iken özgürce yaşam bir ‘İhsan’ olarak kabul edildiğinden köyün adı 1929 yılında İhsaniye olarak değiştirilmiştir. Batısında yer alan Pınarca mahallesi 1968 yılına kadar Ayazma Köyü Muhtarlığına bağlı kalmış, daha sonra yapılan halk oylaması sonucu Pınarca Mahallesi olarak İhsaniye Muhtarlığına bağlanmıştır. İhsaniye Çatalca’nın kuzeybatısında, Yıldız dağları eteklerinde yer almaktadır. Etrafı ormanlarla çevrilidir. Akalan. Çiftlikköy, Kabakça, Gümüşpınar ile Silivri ilçesine bağlı Akören ve Bekirli Köyleri ile komşudur. Çatalca ilçe merkezine Subaşı istikametinden 21 km, Kabakça köyünde 19 km uzaklıktadır. Binkılıç-İstanbul otobüs hattı üzerinde olduğundan ulaşım problemi yoktur. İlköğretimi bitiren öğrencilerin tamamı orta öğretime devam etmektedir. Eğitim düzeyi yüksektir. Köylüler, ticaret, işçilik, az miktarda tarım , hayvancılık ve orman gelirleriyle geçinmektedirler. Köyde mesire yeri olarak Çayır,Tavla ve Pınarca mevkileri bulunmaktadır. Kocakuyu Mağarası’nda yarasa sürüleri bulunmakta olup ayrıca sarkıt ve dikitlere de rastlanmaktadır.
İnceğiz Mahellesi
İnceğiz Mahellesi
Muhtar : Nadir ATAR
Muhtarlık Tel : (0212) 782 8139
873 Nüfusa sahip İnceğiz’in tarihi, Padişah Yıldırım Beyazıt zamanından daha eski olup sancak kalemliği olarak varlığının uzun süre devam ettirmiştir. Mahalle adını güneyindeki Karasu Deresi kenarında bulunan tarihi inlerden (mağaralardan)almıştır. Mahalleye adını veren mağaraların,Cevizlilerden kalma barınak amacı ile yapıldığı ve daha sonraları kilise olarak da kullanıldığı mağara tabanında bulunan haç işaretlerinden anlaşılmaktadır. Bu tip mağaralardan mahalle sınırları içerisinde ve Tekke Dere mevkiinde dört adet daha vardır. Köyün kurulduğu yer çevreye göre çukurda kalmaktadır. Güneyinde kayalık yamaç ve tepelikler yer alır. Kuzey ve kuzeybatısı düzlüktür. Kuzeyinde meşe ve gürgen cinsi ağaçlardan oluşan baltalı orman alanları bulunmaktadır. İnceğiz Çatalca’ya 4 km uzaklıkta olup ulaşım karayolu ve demiryolu ile ulaşım sağlanmaktadır. Mahalle halkı geçimini ağırlıklı olarak tarla ziraati ve iyi cins süt inekçiliği ile sağlamaktadır.
İzettin Mahallesi
İzzettin Mahallesi

12izzettin
Muhtar : Erşan ERGUN
Muhtarlık Tel : (0212) 796 2188
Nüfusu 1050 dir.İsmini zamanının alim,evliya ve zengin bir siması olan İzzettin Babadan almıştır.1858 yılında Kırım’dan gelen Tatarlar’ın , 1861 yılında Hükümet-i Hazine-i Hassaya ait,bu günkü mezarlığın bulunduğu yerdeki ‘İzzet Baba Çiftliği’ne yerleşmeleriyle oluşmuştur. Düz bir alana kurulmuş olan köy, Büyükçekmece Gölü’nün kuzeyinde,Çatalca’nın doğusunda yer almaktadır.Doğusunda Baba Nakkaş, batısında Çatalca , kuzeyinde Kestanelik, güneyinde Bahşayiş köyü, kuzeybatısında Oklalı , Subaşı ve Gökçeali köyleri bulunmaktadır. İlçeye uzaklığı 6 km.olup yolu asfalttır.Köy,diğer köylere de asfalt yollarla bağlıdır.Geçim,tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır.Buğday, arpa, ayçiçeği,yulaf ve mısır ekilmektedir.Büyük baş hayvan beslenmektedir.
17.09.2004 tarihinden itibaren Çatalca’nın mahallesi olmuştur.
Kabakça Mahallesi

Kabakça Mahallesi


Muhtar : Zeki TURABAY
Muhtarlık Tel : (0212) 782 7448
İlköğretim Okulu Tel : (0212) 782 8448
Sağlık Ocağı : (0212) 782 7489
Nüfusu 1702’dir. Tarihçesi çok eskiye dayanır. Reşit Ağa denilen aslen Karslı bir şahıs tarafından kurulmuş olup Balkan Harbi’nde Mahalle halkı İçerenköy’e taşındığı için boş kalan köyü Paşalar sahiplenmiş, 1932 yılında göçmenlere devredilmiştir. Kabakçı Mustafa Paşa’nın torunlarından devralındığı için ismi ‘Kabakça’ olarak verilmiştir. Halkın çoğu Gacal’dır. Nüfusun bir bölümü de göçmenlerden oluşmaktadır. Büyükçekmece Gölü’nün kuzeybatı vadisinde, Istranca Dağları’nın eteklerinde, ormanların arasına kurulmuş tarihi bir yerleşim yeridir. Deniz seviyesinden yüksekliği 62 m’dir. Kuzeybatısında İhsaniye, güneydoğusunda İnceğiz, güneyinde Akören ve Bekirli mahalleleleri bulunmaktadır. Ulaşım, İstanbul’dan demiryolu ve karayolu ile sağlanmaktadır. Belli başlı geçim kaynakları; ayçiçeği, arpa, buğday üretimi, hayvancılık ve ormancılıktır.


Karacaköy Mahallesi
Karacaköy Mahallesi

14karacaköy
Muhtar : Cemil BATMAN
Muhtarlık Tel : (0212) 763 4163
Eskiden bir Rum köyü olan Karacaköy ün tarihi 1410’lu yıllara dayanmaktadır. İstanbul’un fethinden sonra ilk köye girme cesaretini kazanan Topal Osman ağa ve Karaca Ahmet Paşa adlarındaki iki Türk sancaklarından Topal Osman ağa köyü 3 km güneyinde bulunan Belgrat Köyünde Bizanslılar tarafından şehit edilmiş, diğer sancaktar Karaca Ahmet Paşa anısına beldeye KARACAKÖY ismi verilmiştir. Eski bir Rum köyü olan Karacaköy ‘e , Bulgaristan’dan altı hane Türk’ün yerleşmesi ile Türkleşme başlamış,1877 Plevne Savaşı’ndan sonra yine Bulgaristan’dan gelen Türk aileleri ile 50 haneye yaklaşan nüfusu ile bir Türk köyü haline gelmiştir. Bu göçmen olayı 1923 yılı Cumhuriyetin ilanına kadar devam etmiş ve Karacaköy beldesi 164 haneye ulaşmıştır. Yapılan Lozan Antlaşmasına uyularak Drama’ dan , Langaza’dan, Osaviç’ten 308 hane gelmiş ve Karacaköy’ yerleşmişlerdir.
Beldemizin en eski ve halen kullanılmakta olan binası şu anda Belediye Başkanlığı binası olarak kullanılmaktadır. Tarihi 1405’lere dayanan bu tarihi yapıt iki defa yangın tehlikesi geçirmiş restore edilerek okul, karakol, muhtarlık binası olarak kullanılmaktadır. Beldenin tarihi yapıtları arasında 1924 yılında yapılan cami, 1926 yılında yapılan sağlık ocağı, 1968 yılında yapılan ilköğretim okuludur. Karacaköy beldesi şu anda 800 hanelidir. Karacaköy de ikamet edenlerin %99 ev sahibi, %1 kiracıdır. Geçim kaynağı olarak % 25 aile geçimini tarımdan, % 60 aile işçilik ve emekten, % 15 ailede diğer yönlerden geçimini sağlamaktadır. Önemli kazanç kaynakları ormancılık, çeltik, fasulye, ziraatıdır. Sütçülükte ayrıca bir katkıda bulunmaktadır.
Beldede ortaokul, orman işletme şefliği, sağlık ocağı, postane, eczane vb. bulunması nedeniyle diğer köyler içinde bir merkez konumundadır. Ayrıca 2500 nüfuslu beldede haftada bir Cuma günleri Pazar kurulmakta, yöre halkı ve civar köylerden gelen halk her türlü ihtiyaçlarını karşılamaktadırlar. Karacaköy halkı muhtarını 1900 yılında seçmiş 1995 yılı haziran ayında belde olana kadar 29 muhtar Beldeye hizmet vermiştir. Haziran 1995 ‘te ilk Belediye Başkanını ve merkez mahalle muhtarlığı kurulması ile de 30. muhtarını seçmiştir. Karacaköy orman işletmesinin 27 bin hektar ormanlık alanı vardır. Karacaköy’ün güneyinde Belgrat, Çiftlikköy köyleri, ormanlık arazi olarak küçük kuş kaya,Büyükkuşkaya, ile Hasan dağı tepeleri, Kürtdere, Çiftlikköy deresi, Belgrat deresi, Hamza deresi gibi dereler bulunmaktadır. Marmara denizini Karadeniz’e bağlayan eski Bizans suları da bulunmaktadır. Kuzeyde Nirengi tepe, Karasu deresi bulunmaktadır. Karasu deresinin başlangıç yeri Hasan tepe,Naltepe, gibi tepelerdir. Ayrıca Çobankule çayırı da bu kesimdedir.
Kaleiçi Mahallesi
Kaleiçi Mahallesi


Muhtar : Ersan ÇAĞLAYAN
Muhtarlık Tel : (0212) 789 5653
Kalfa Mahellesi
Kalfa Mahellesi


Muhtar : Ömür UYSAL
Muhtarlık Tel :( 0212) 799 2073
İlköğretim Okulu Tel :( 0212) 799 2015
Kalfaköy 890 nüfusa sahiptir. Köy II. Beyazıt zamanında “Halifeköy” adı ile kurulmuştur. Dinine düşkünlüğü ve av merakıyla tanınan II. Beyazıt köyün coğrafyasını çok beğenmiş, bundan dolayı Mahalleye bir av köşkü ile, bir cami, bir köy hamamı ve bir sultan çeşmesi yaptırmıştır. Padişah buraya Horasan’dan getirdiği aileleri yerleştirmiş ve köyü oluşturmuştur. Cumhuriyetin ilk yıllarında Mahallenin adı “Kalfaköy” olarak değiştirilmiştir. Kuzeyinde Başakköy, güneyinde Akalan, doğusunda Dağyenice, batısında İhsaniye mahalleleri bulunmaktadır. Çatalca’ya 25 km uzaklıktadır. Ormandan elde edilen mangal kömürü ve yazın ekilen fasulye belli başlı geçim kaynaklarıdır. Ayrıca çiftçilik, hayvancılık ve pazarlamacılık da yapılmaktadır.
Karamandere Mahallesi
Karamandere Mahallesi


Muhtar : Selda ŞİMŞEK
Muhtarlık Tel : (0212) 766 0148
Karamandere 680 kişilik bir nüfusa sahiptir. Köy ismini burada yaşamış olduğu söylenen Karamanlis adında bir Rum vatandaşından almıştır. Ayrıca Karaman’dan gelip burada yerleşen ailelerin köyün kuruluşunda etkili oldukları söylenir. 1979 yılında kurulmuştur. Ahalinin büyük bir bölümü 1877-78 Rus savaşı sırasında Bulgaristan’dan zorunlu olarak göçe tabi olan kişilerden oluşmuştur. Karacaköy, Belgrat, Gümüşpınar, Aydınlar, Danamandıra köy hudutlarıdır. Köyün Çatalca İlçesine uzaklığı 45 km’dir. Karamandere doğal su kaynakları açısından da zengindir. Köy, geçimini Ormancılık, hayvancılık (büyük baş) ve az miktarda tarımla sağlamaktadır.
Kestanelik Mahallesi
Kestanelik Mahallesi


Muhtar : Mehmet ÇAKIR
Muhtarlık Tel : (0212) 794 3005
İlköğretim Okulu Tel : (0212) 794 3004
Kestanelik ÇPL : (0212) 794 2301

Köy 2150 nüfusa sahiptir. Kesin kuruluş tarihi bilinmemektedir. Köy, Cumhuriyetten önce Rum azınlığının yerleşim yeridir. Köyün ahalisi, 1924 yılında Yunanistan ile yapılan mübadele gereği Selanik ve çevresinden getirilen insanlardan oluşmaktadır. Rumlar zamanında ‘Kestana’ olarak adlandırılan köyün ismi ‘ Kestanelik’ olarak değiştirilmiş bu güne de bu isimle gelmiştir. Bu ismin köyün etrafında bulunan kestane ağaçlarından dolayı verildiği zannedilmektedir. 1965 yılında İstanbul’un pilot köyü olarak seçilmiştir. Bu özelliği bugün de devam etmektedir. Kestanelik köyü, Yıldız dağlarının güney doğu uzantısında bulunan Bağlar tepesi’nin doğu yamacına kurulmuştur. Köyün mülki sınırları içinde bulunan arazi peneplen bir yapıya sahip olmakla birlikte ovalık toprakları da çoktur. Doğusunda Örcünlü, batısında Oklalı, güneyinde İzzettin, kuzeyinde Çanakça köyleri bulunmaktadır. Çatalca’ya 13 km, İstanbul’a 60 km uzaklıktadır. Halkın % 50 si geçimini, ticari etkinliklerden % 20 si fabrikadan. % 10 u ise çiftçilik yaparak sağlarlar.
Kızılcaali Mahallesi
Kızılcaali Mahallesi


Muhtar : Sadi ŞEN
Muhtarlık Tel : (0212) 794 2386
325 nüfuslu mahallenin geçmişi 250 yıl öncesine dayanmaktadır. Ahalisi 120 yıl önceki mübadelede gelen muhacirler ve mahallenin yerlileri olan gacallardan oluşmaktadır. Yerlilerinin Gacal olmasından dolayı bu mahalleye Gacal mahallesi denmektedir. Ormanlık bir yapıya sahip olan mahallenin tarım arazisi engebelidir. Göletten, sulama kanalları vasıtasıyla sağlanan su ile tarım yapılmaktadır. Doğusunda Yassıören, batısında Örcünlü, kuzeyinde Durusu Gölü , güneyinde Baba Nakkaş mahallesi bulunmaktadır. İlçe uzaklığı 17 km’dir. Mahallenin başlıca geçim kaynakları; hayvancılık, tarım, sebzecilik ve seracılık yapılmaktadır.

Muratbey Mahallesi
Muratbey Mahallesi

16muratbey
MUHTAR CEYHUN KOÇ
Tel: 0532 412 32 53
Nakkaş Mahallesi
Nakkaş Mahallesi

17nakkaş
MUHTAR ZAFER ÖZTÜRK
Tel: 0541 307 07 29
Nakkaş 1455 de kurulmuştur. Fatih Sultan Mehmet’in baş Nakkaşçısı olan Nakkaş Baba’ya Nakkaş’ı hizmetleri karşılığında vermiştir.1455 de Nakkaş Camisi yapılmış ve ardından Nakkaş Baba Sancaktar Hasan Efendi ile birlikte köyü kurmuşlardır.
Oklalı Mahallesi
Oklalı Mahallesi


Muhtar : Abdurrahman PİRİM
Muhtarlık Tel : (0212) 794 2138
İlköğretim Okulu Tel : (0212) 794 2140
Oklalı 1250 nüfuslu bir Mahalledir. 1340 yılında Rumlar tarafından kurulmuştur. Rumlar Kurtulul Savaşından sonra mahalleyi tamamen terk etmişlerdir. Bu günkü ahalinin bir bölümü 1923 yılında Selanik’ten gelen muhacirlerden , bir bölümü ise 1979 da başlayan göç ile Anadolu’dan gelen insanlardan oluşmuştur. Mahalle,Çatalca’nın kuzey batısında yer almaktadır. Ormanların tahribatı sonucu bölgenin bitki örtüsü antropojen step olarak karşımıza çıkmaktadır. Bölgede küçükbaş ‘ büyükbaş hayvancılık ve ayçiçeği buğday tarımı yapılmaktadır. Doğusunda Örcünlü ve Kestanelik, batısında Subaşı, güneyinde İzzettin, kuzeyinde Çanakça Mahalleleri bulunmaktadır. İlçeye uzaklığı 1 km olup ulaşım minibüs ve otobüslerle sağlanmaktadır. En yakın demiryolu Gökçeali köyündedir.
Ovayenice Mahallesi
Ovayenice Mahallesi


Muhtar : Tuncay ÇAKI
Muhtarlık Tel : (0212) 733 0131
Muhtarlık Fax :
(0212) 733 0469
Ovayenice köyü 1325 nüfusa sahiptir.Köy,1899 yılında kurulmuştur.Ahalisi,1924 yılındaki mübadelede gelmiştir.Rumlar zamanındaki ismi Nihor (Yeni kurulmuş köy) dür. 1924’ten sonra köyün adı Yenice olarak değiştirilmiş ancak diğer Yenice ile karışabileceği göz önüne alınarak daha sonra da ‘ Ovayenice’ olarak tekrar değiştirilmiştir.Arazisi genelde ovalıktır. Köyün güneyinden geçen dere sulama işlerinde kullanılır.Kuzeydoğusunda Çakıl, kuzeyinde Elbasan, batısında Kadıköy, güneyinde Kamiloba,Kumburgaz ve Celaliye kasabaları bulunmaktadır. Çatalca’ya 7 km uzaklıktadır.Köyün geçim kaynakları tarım ve hayvancılıktır.Arazisi olan ailelerde çeltik ekimi de yapılmaktadır.
Ormanlı Mahallesi
Ormanlı Mahallesi


Muhtar : Mustafa ÖZKUL
Muhtarlık Tel : (0212) 765 5010
İlköğretim Okulu Tel : (0212) 765 5011
Ormanlı 1300 nüfuslu bir Mahalledir. Bölgedeki orman alanının fazla olması ve insanların da geçimini ormancılıktan sağlaması sebebiyle bu isim verilmiştir. mahallenin tarihi 500 yıl öncesine dayanmaktadır. Ormanlı mahallesi Balkan Harbi ve 1. Dünya Savaşı sırasında İstanbul’un savunmasında önemli bir yer tutmuştur. 2. Dünya Savaşı öncesinde ise Mandıra mevkiinde denize yakın bir yerde düşman mevzileri yapılmıştır. Çatalca’nın Karadeniz sahilinde, denize 3.5 km mesafede, Terkos Gölü’nün batısında yeralır. Doğusunda Hisarbeyli, güneyinde Başakköyü ve Çiftlikköy ile batısında ise Karacaköy ile komşudur. Karacaköy – Yalıköy yolu üzerinde, Çatalca’ya 38, İstanbul’a 90 km uzaklıktadır. Ulaşım karayoluyla sağlanmaktadır.

Örcünlü Mahallesi
Örcünlü Mahallesi


Muhtar : Halil AYDIN
Muhtarlık Tel : (0212) 794 31 43
Örcünlü, 460 nüfuslu bir köydür. Köyün geçmişi 250 yıl öncesine dayanmaktadır . Halkın tamamı yerli olduğundan Gacal Köyü denmektedir . Bunun yanında da halkın yarısı 120 yıl önceki mübadele sonucu Bulgaristan’dan gelen muhacir halktan oluşmaktadır.
Arazi yapısı tarıma elverişlidir. Batısında Kestanelik, kuzey batısında Çanakça, kuzey doğusunda Kızılcaali, güney doğusunda Baba Nakkaş, güneyinde İzzettin köyleri vardır. İlçeye uzaklığı 17 km’dir. Geçim kaynakları tarım ve hayvancılıktır.
Örencik Mahallesi
Örencik Mahallesi


Muhtar : Ümit MANDALI
Muhtarlık Tel :0212) 769 7157
İlköğretim Okulu Tel :0212) 769 7168

1400 nüfuslu bir mahalledir. Osmanlılar zamanında Çatalca ili Silivri nahiyesine bağlı bir köy olup o zamanki ismi “Tahir Faki”dir. Zamanla bu isim halk diline “Tarfa” olarak geçmiş, Tepeören mevkii ve diğer yerlerde bulunan küçük çaplı ören yerlerinden esinlenerek, 1970 yılında valilik kararıyla küçük ören anlamına gelen “Örencik” adıyla değiştirilmiştir. Köye ilk yerleşim, yaklaşık olarak 600 yıl öncesine dayanmaktadır; ancak 1924 yılında yapılan nüfus mübadelesinde, burada yaşayan Bularların Bulgaristan’a göç ettirildikleri düşünülürse, ilk yerleşimin Bizanslılar dönemine dayandığı tezi kuvvet kazanır. Kuzeyinde Karadeniz, doğusunda Durusu Gölü bulunmaktadır. Dağyenice , Kalfaköy, Hisarbeyli ve Celep Köyleri ile komşudur. Geçim kaynakları genel olarak tarım ve hayvancılıktır; ancak son yıllarda, genç nüfusun tarım ve hayvancılığa ilgi duymaması ve bu alanlardan elde edilen gelirin azalması sebebiyle çevrede bulunan sanayi kuruluşlarında çalışanların sayısında belirgin bir artış gözlenmektedir. İlçeye uzaklığı 27, İstanbul’a uzaklığı 80 km’dir. Ulaşım karayoluyla sağlanmaktadır.
Subaşı Mahallesi
Subaşı Mahallesi


Muhtar : Bahri ÇETİN
Muhtarlık Tel : (0212) 795 0384
İlköğretim Okulu Tel : (0212) 7950385
Subaşı köyü 1550 nüfusludur. Köyün 600-700 yıllık geçmişi olduğu tahmin edilmektedir. Kırım hanlarından Giray Han tarafından kurulduğu rivayet edilmektedir. Son mirasçı Fatma Sultan’ın borçları nedeni ile topraklarını Antuvan adlı Ermeni kuyumcuya sattığı,ve daha sonra köyde yaşayan 23 ailenin birleşerek bu toprakları satın aldıkları söylenmektedir. Köyün kuzeyi orman,güneyi tarım arazisidir. Kuş,tavşan ve yaban domuzu avcılığı yapılmaktadır. Köyün doğusunda Oklalı,batısında Akalan,güneyinde Gökçeali Köyü ve Çatalca bulunmaktadır. İlçeye uzaklığı 9 km dir. Geçim kaynakları,tarım ve hayvancılıktır.
Yalıköy Mahallesi
Yalıköy Mahallesi


Muhtar : Fehmi KAÇAR
Muhtarlık Tel : (0212) 761 8003
İlköğretim Okulu Tel : (0212) 761 8005
PTT :
(0212) 761 8490
Yalıköy, 2034 nüfuslu,Karadeniz kıyısında kurulmuş eski bir Rum kasabasıdır. İlk adı, Türkçe’deki karşılığı ‘potin’ ya da ‘çizme’ anlamına gelen Podima’dır. 200-250 yıllık bir tarihe ev sahipliği yapmaktadır. Korsanların, yankesicilerin kara para sahiplerinin paralarını akladıkları bir eğlence merkezi olduğu rivayet edilir. 1913 yılındaki mübadelede Balkan Türklerinden 60 hane, buradaki Rum evlerine yerleştirilmiştir. Son 10-15 yıldır turistik bir köy görünümü alan Yalıköy?ün nüfus oranı önemli ölçüde artmaktadır. Köyde kurulan Şişe Cam Silis Fabrikası, camın önemli hammaddesini karşılamaktadır. Istıranca Dağları eteklerinde üç tarafı ormanla çevrili Karadeniz kıyısında kurulu köyün geçim kaynakları, ormancılık ve balıkçılıktır
Yaylacık Mahallesi
Yaylacık Mahallesi


Muhtar : Önder ÖZCAN
Muhtarlık Tel : (0212) 772 8003
74 nüfuslu olan Yaylacık köyü, kurulduğu alanın yaylayı andırması ve yerleşim alanının küçük oluşu sebebiyle bu ismi almıştır. Köy hakkındaki tarihi bilgiler, ahalisinin bu yörenin en eski yerleşimcileri olduklarını göstermektedir. Yaklaşık 650-700 yıl önce
Horasan?dan geldikleri önce İhsaniye Pınarca’ya yerleştikleri belirtilmektedir.Yıldız Dağları’nın güney eteklerinde alçak ve ormanlık bir arazide kurulmuştur. Kuzeybatısında, Aydınlar, doğusunda Karamandere ,batısında Hallaçlı, güneyinde Danamandıra, güneydoğusunda ise Gümüşpınar köyleri bulunmaktadır. Yaylacık Köyü’nün dört tarafı da ormanla çevrilidir.İlçeye uzaklığı 40 km olup ulaşım karayolu ile sağlanmaktadır.
Yazlıkköy Mahallesi
Yazlıkköy Mahallesi


Muhtar : Erdal YILMAZ
Muhtarlık Tel :(0212) 781 0104
İlköğretim Okulu Tel :(0212) 781 0105
470 nüfuslu olup, Mahallenin ilk ismi ‘Lezeri’ dir. Bu isim, 1935 yılında ‘Yazlık’ olarak değiştirilmiştir. Mahallenin ne zaman kurulduğu tam olarak bilinmemektedir. Bununla beraber köydeki kuyu ve ev kalıntıları ile yaşlı bir çınar ağacından fikir yürütülerek 500-600 yıllık bir yerleşim yeri olduğu tahmin edilmektedir. İlk olarak kimlerin kurduğu tam olarak bilinmemekle beraber Rumlar tarafından kurulduğu söylenmektedir. 1923 yılına kadar Rum köyü olarak kalmıştır. Kurtuluş savaşı sonunda Rumlarla yapılan mübadele sonunda, o zaman Selanik te yaşayan Türklerle yer değiştirilerek şimdiki köy halkını oluşturan 15-20 aile buraya yerleştirilmiştir.
2. Dünya savaşı yıllarında savunma amacı ile yapılan mevziler ve koruganlar ile tank manileri (ray demirleri ve duvarlarla yapılmış) bulunduğu arazi üzerine inşa edilmiş olan Alaiye Şehitliği köyün en önemli tarihi mekanıdır. Köyün kurulduğu, Karadeniz, Terkos gölü ve Büyükçekmece gölü arasında kalan bu bölge askeri bakımından stratejik bir öneme sahip olduğu gibi, Avrupa’dan Asya’ya uzanan kervan yolları ile ipek yolunun güzergahında olması hasebiyle de önemli bir konuma sahiptir. Terkos Gölü’nde sular çekildiğinde taş köprü ve yol kalıntılarının görüldüğü söylenmektedir. Kervan yolu kaybolmasın diye Evliya Çelebi’nin göl boyunca çınarlar diktiği ve yakın zamana kadar bunların durdukları bilinmektedir. İlçenin kuzeyinde yer alan köy, Çatalca yarımadasının Karadeniz, Terkos gölü ve Büyükçekmece gölü arasındaki karadan daralmış bir yerinde bulunmaktadır. Köyün batısında Örencik, güneybatısında Dağyenice, güneyinde Çanakça, güney doğusunda Yassıören, doğusunda Balaban, kuzeyinde Terkos gölü bulunmaktadır. Mahallenin ilçeye uzaklığı 22 km dir. Mahallenin geçimi büyük ölçüde tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır.

E-Bülten

Bizden Haberdar olmak için e-mail adresinizi ekleyiniz..